Yukos la fram tapstall for første halvår

De største eierne i det russiske oljeselskapet Yukos kan være i ferd med å forberede en konkursbegjæring, etter at selskapet la fram tapstall for første halvår i år.