- Offentlig ansatte lønnsoppgjørets tapere

De offentlig ansatte er lønnsoppgjørets tapere, fastslår seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Markets etter å ha gått igjennom årets lønnsforhandlinger.