Vil gi innvandrere arbeid

Sjur Nedrebø vil starte fiskeforedlingsbedrift — med innvandrere fra Midtøsten som arbeidskraft. Og bevise at integrering lønner seg.