Kjempeinvesteringer i brønn og vedlikehold

Selv om det er slutt på bygging av plattformer til nye felt i Nordsjøen, skal det fortsatt investeres svære milliardbeløp: I brønner, vedlikehold og oppgradering.