Undersøker helseeffekt ved seks timers arbeidsdag

Svenske arbeidsmiljømyndigheter skal undersøke effekten en eventuell innføring av seks timers arbeidsdag vil ha på flere helseplager.