Fall på flere fronter for norsk laksenæring

Prisen på fersk laks fortsetter å falle. Politisk usikkerhet og fallende priser drar også ned kursen på lakseaksjer på Oslo Børs.