Hiver ikke penger ut av vinduet

NorDan bruker store deler av pengene sine på skatt. Av et samlet resultat i driftsselskapet (NorDan AS) og eiendomsselskapet (Johs. Rasmussen AS) på 45 millioner kroner går nesten 18 millioner i skatt.