Barentshavet kan gi 4500 arbeidsplasser

Olje— og gassutvinning i Barentshavet kan skape 4500 nye arbeidsplasser innen anlegg, drift og vedlikehold, samt sikre 70.000 arbeidsplasser i leverandørindustrien.