Triste tall for 2003 i Scana

Når styret i Scana Industrier har behandlet og godkjent det endelige regnskapet for 2003, sitter det igjen med følgende triste tall: Av en omsetning på drøyt 1,2 milliarder kroner, tapte selskapet 130 millioner. Selve driften gikk med et underskudd på 10 millioner kroner, mens tap på avvikling av selskaper bidro til å øke tapet til 130 millioner på årsbasis.