Modellbygging på data

Det lille offshore-selskapet Offshore Resource Group (ORG) har anskaffet en maskin som kan modellere ut fra tredimensjonale tegninger.