Søker bevillinger til lands og vanns

To spisesteder og én båt ønsker innvilget skjenkebevilling når sakene tas opp i formannskapet i kveld.