Ingen løsning på RGI-strid

Forhandlingene mellom Kjell Inge Røkke og de tvangsinnløste minoritetsaksjonærene i Aker RGI fortsetter.