Rogaland bygger mest

Rogaland bygger mest i hele landet. Og det ser ut som om de gode tidene kommer til å fortsette en stund fremover.