Storbank i Romsøegården

DnB NOR har nå valgt lokaler for sine fremtidige bankkontorer. Det er kun i Stavanger det er overlappende kontorer i Rogaland og her vil virksomheten bli samlet i Romsøegården. Samlokaliseringen skal etter planen skje i andre kvartal 2005. Frem til da blir kundene betjent i de samme kontorene som i dag.