Vestlandets fly tar av igjen

Vestlandets einaste lokalt eigde flyselskap, Coast Air på Karmøy, må ha fleire liv enn katten og stig nå på nytt som lerka mot sky.