Høy oljepris i mange år framover

Oljeprisen vil holde seg høy i årene framover, sier den norsk olje— og energi- ministeren. Hun roser Opec som fram til i år har klart å holde prisen nokså stabil.