Kortare norsk gasseventyr

— Dei kjende norske gassreservane kan bli tømde i løpet av 25 år, seier Brian Bjordal i Gassco.