NHO har lite å gi i årets lønnsoppgjør

Arbeidsgiverne har lite å gi ved årets lønnsoppgjør. Likevel regner de med at alle får mer å rutte med.