Oljeselskapene får sette opp ønskeliste

Staten vurderer å selge eierandeler på stor— feltene Troll, Heidrun og Oseberg. Nå kan oljeselskapene sette opp sin ønskeliste over hvilke av statens andeler i oljefeltene de vil kjøpe.