Lobbyisten som vil ha mye mer ut av Snøhvit

Arvid Jensen er Snøhvit-lobbyisten som nå slåss for helårligpetroleumsvirksomhet i Barentshavet: Og ikke minst ny LNG-fabrikk.