Investeringsstopp i Naturkraft

Gasskraftselskapet Naturkraft har stanset anbudsprosessen for kjøpav nye turbiner til de to planlagte gasskraftverkene på Kårstø ogKolsnes. Selskapet vil ikke ta beslutninger om nye investeringer iår.