Sterke tall fra Stavangerske

For hver hundrelapp omsatt i konsernet Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD) i fjor, satt man igjen med nesten 25 kroner i overskudd.