Beste årsresultat for Navion

Statoil-rederiet Navion legger fram et årsresultat for 2001 som erdet beste i konsernets historie.