Halv fred mellom fylkeskommunen og Marine Harvest

I stedet for å barke sammen i namsretten i dag, har Marine Harvest og fylkeskommunen blitt enige om å løse konflikten rundt salget av Tveit videregående skole på mer fredelig vis.