Gjennombrudd for Roxar-programvare

Roxar ASA har inngått kontrakt med Norsk Hydro om bruk av Roxarsprogrammer for reservoarmodellering. Verdien er 50 millionerkroner.