Fagforeninger i fortsatt strid

Fagforeningene i Statoil er fortsatt helt i utakt med hverandre. YS og Nopef står mot de tre andre.