Ansatte får vetorett mot omorganisering i det offentlige

Fagforeningene får vetorett mot sammenslåinger av offentlige etater.