Gassferjer kan få drahjelp frå Kårstø

Ekstra kostnader med å drive miljøvennlege gassferjer på tvers av Boknafjorden kan bli betalt av gasselskapa på Kårstø.