NOPEF stevner Trico

Norsk Olje— og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) stevner forsyningsskipsrederiet Trico Supply ASA. Fagforeningen vil prøve lovligheten av en boikott av selskapet for retten.