Leken lærer

Å falle og slå seg er en del av pensum når Linda tar elevene til skogs.