Klarsignal for Snøhvit

Stortingets energi— og miljøkomite sier ja til Snøhvit-utbyggingen,historiens største industriprosjekt i Nord-Norge.