Mer oppvask i Hotell- og restaurant

Saken mot den oppsagte forbundssekretæren Eva Monica Haarr føyerseg inn som en av flere saker i forbundet der stikkord ertrakassering, ekskludering og samarbeidsproblemer.