Idavoll-saken for Høyesterett

Høyesterett skal nå vurdere straffeut— målingen i Idavoll- saken på ny.