Brende: - Bør følge regjeringens råd

Miljøvernminister Børge Brende ønsker ikke å kommentere Øksna Bruk-konflikten fordi den er til klagebehandling i etater som er underlagt andre departementer.