Dropper foreløpig Lyse-sammenslåing

Ideen om sammenslåing av Lyse Energi, IVAR og eierkommunenes avdelinger for vann-, avløp og renovasjon er blitt diskutert av kommuneledelsene på Nord-Jæren gjennom FAR-prosjektet (Felles, administrative ressurser).