Sjøfarten krysser fingre for budsjettet

Uten enighet om neste års statsbudsjett, ligger støtteordningene for skipsfarten tynt an.