SAS-ansatte frykter masseoppsigelser

Hele 3.500 SAS-ansatte kan miste jobben når SAS-ledelsen leggerfram sitt nimåneders-regnskap tirsdag.