Yukos-sjefen i møte med næringsministeren

Yukos-sjef Mikhail B. Khodorkovskij møtte onsdag morgen klokka 7.30 næringsminister Ansgar Gabrielsen for å snakke om Kværner.