WTO-møtet mot løsning

Det lysner for en ny omfattende forhandlingsrunde mellom WTOs medlemsland.