Bykamp om oljå

Stavanger og Bergen kan havne i slåsskamp om driften av oljefeltenepå Tampen. Statoil vurderer alle løsninger som kan gi lengre liv ogmer økonomi i feltene på Tampen. En avgjørelse om framtiden forTampen-feltene kommer før sommeren 2003.