Rogaland blant industrien som vokser

Det er først og fremst i Oslo/Akershus og i Rogaland som har en industri som vokser mer enn det befolkningstallet skulle tilsi.