OECD: Fortsatt lav ledighet i industrilandene

Arbeidsledigheten vil holde seg lav i de fleste industriland gjennom hele neste år. Men USA og Japan vil få flere arbeidsløse, spår Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling OECD.