Mekling førte til enighet i revisjonen av Landbaseavtalen

Etter to dagers mekling er Oljeindustriens Landsforening (OLF) og NorskOlje— og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF) enige i revisjonen avLandbaseavtalen. Den samlete økonomiske rammen er i henhold til oppgjøretfor Teknologibedriftenes Landsforening (TBL).