Stagnasjon i Orkla

Veksten i omsetningen har stoppet og overskuddet faller i det mektige Orkla-konsernet.