Enitel vil hente ny kapital

Styret i Enitel asa har besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å be om fullmakt til å hente inn mer kapital til selskapet. Styret ønsker seg mellom 500 millioner og 1 milliard kroner.