Lønnsomt med eget firma

Rørlegger Vidar Volden gjør det stadig bedre med eget firma og nyåpnet butikk for arbeidstøy.