Enova-millioner til jærsk biogass

Statsforetaket Enova har gitt tilsagn om et tilskudd på 4,6 millioner kroner til et større biogassanlegg i Mekjarvik. Et tilsvarende prosjekt i Hå er flere hakk nærmere startstreken.