- Ren sokkel gir mer strøm på land

— Elektrifisering av sokkelen vil i tillegg til store klimagevinster offshore også gi økt produksjon av ren strøm på land, ifølge Zero.