Den kanadiske oppdrettsnæringen har mange utfordringer