Regelbrot på Kårstø

Naturkraft har fått varsel om pålegg frå Petroleumstilsynet (Ptil) i samband med bygginga av landets første store gasskraftverk på Kårstø.